Tin tức sự kiện
Liên kết website
Quảng cáo
 • CÔ: LÊ THỊ KIỀU NHI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiện nay đã nghỉ hưu theo quy định, ở tại xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bí thư chi bộ giai đoạn 09/2004 đến 12/2015.

   Hiện nay đã nghỉ hưu theo quy định, ở tại xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

 • THẦY TRẦN VĂN PHƯỚC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiện là Phó hiệu trưởng Trường THCS Lương Phi.
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bí thư chi bộ từ 01/2015 đến 10/07/2017. Nhiệm kỳ 2015-2017

   Hiện là Phó hiệu trưởng Trường THCS Lương Phi.

 • THẦY NGÔ THANH TÙNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng từ 02/2015 đến nay
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

   Hiệu trưởng từ 02/2015 đến nay.

 • THẦY: LÂM PHƯỚC HẢI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch Liên Đoàn Lao động huyện Tri Tôn.
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bí thư chi bộ giai đoạn từ 08/2001 đến 08/2004.

   Hiện nay là Phó chủ tịch Liên Đoàn Lao động huyện Tri Tôn.

Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội